Stečaj Petrola: vložena pritožba zoper sklep prvostopenjskega sodišča

Po tem, ko je sodnica Natalija Horvat Pasar pričakovano in v rekordnem času (3 delovne dni) razsodila o predlogu stečaja Petrola, je bila 20.1.2017 vložena pritožba zoper zavrženje predloga o stečaju. Spomnimo, ni nam dovolila izvesti dokaznega postopka, pa še mudilo se ji je zaključiti tako pomembno zadevo prej kot v eni uri. Vsa čast in slava! Seveda obstaja možnost, da zaradi izkušenj iz tujine ne razumemo slovenske pravosodne logike, vendar zakon ščiti ekonomsko šibkejšega… Mar sodnica verjame, da je Petrol ekonomsko šibkejši od H12 d.d.? Hja, sedaj smo pa tudi mi že malček zmedeni.

Ena od zanimivosti postopka je, da do vložitve pritožbe, zapisnik glavne obravnave še vedno ni objavljen – sodnica pa tudi ni pustila odnesti zapisnika iz glavne obravnave… Le kaj naj si majhen človek misli ob tem.

SHARE

Nesporna korupcija v sodstvu z imeni

Kot odgovor na vložitev stečajnega postopka zoper Petrol d.d. in kot odgovor na pritožbo zoper sodnico Heleno Miklavčič je višje sodišče razsodilo, da Uporabna Energetika d.o.o. ni upravičena do odloga plačila sodne takse v primeru, kjer Uporabna Energetika terja 21 mio EUR od Petrola. Pojasnilo sodišča pravi, da ima podjetje terjatev do Petrola, ki naj jo izterja – ob tem pa je bilo poskrbeljeno, da v tožbi sodi sodnica Helena Miklavčič.

Kot vidimo, višje sodišče je zmožno razsoditi v 14 dneh – bravo za hitrost – vendar je vse odvisno od ‘motivacije’. Sodniki Ladislava Polončič, Magda Teppey in Marko Brus so se tokrat zelo izpostavili, in zanimivo bo spremljati razvoj dogodkov, saj so izkazani vsi znaki koruptivnosti. CENZURIRANO Ali se sodniki zavedajo, da so kršili ustavne pravice določene v 23.členu ustave?

Sprašujemo se, ali je to zgolj naključje, da najprej niso bili zmožni razsoditi 4 mesece, sedaj, ko pa je na tapeti ugled uprave Petrola, pa so skočili in razsodili v enem tednu. Najmanj kar lahko rečemo je – INTRIGANTNO! Pri vseh špekulacijah lahko z gotovostjo trdimo, da so s tem dejanjem Uporabni Energetiki odvzeli pravico do pravnega sredstva ter popustili pritiskom lobijem. Čestitke!

Da ne bomo zgolj kalimerovski, bomo napovedali razvoj dogodkov CENZURIRANO:

  • diskreditacija vseh, ki se postavijo v tem primeru proti Petrolu;
  • blatenje dobrega imena Petra Faleskinija;
  • diametralno nasprotne razsodbe sodnikov;
  • zavlačevanje in pospeševanje po potrebah Petrola;
  • zagovarjanje nacionalnega interesa;
  • pritisk na prijatelje in sorodnike vpletenih v tem procesu (prijatelji že dobivajo telefonske klice z grožnjami o izvršbah in blatenjem Petra Faleskinija);
  • izmikanje odločitvam, ki bi terjale odgovornost Petrola.

Kot vedno, vse kršitve ustave in koruptivnost bo na koncu plačala Republika Slovenija! Odgovarnost bo ponovno nikogaršnja, ceno bodo pa plačevali davkoplačevalci! Glede na razvoj dogodokov pričakujemo, da bo resnorni minister podprl korupcijo – o vsem je obveščen, pa ne odreagira, saj je to mnogo lažje, kot podpreti pravico, o kateri prepeva v medijh. Tokrat ima v danem trenutku priložnost, da pokaže, koliko je mož besede.

CENZURO dela besedila je z izdajo začane odredbe zahtevalo sodišče v Kopru -več si lahko preberete tukaj.

SHARE