Pojasnilo 21 mio EUR

Sestavljeno iz:

  • izgubljen dobiček -strojna oprema 14.548.500 EUR

  • izgubljen dobiček -programska oprema 3.513.600 EUR

  • stroški razvoja 2.552.960 EUR

  • protipravno pridobljen know how 262.300 EUR

  • dodatna dela 188.978 EUR

  • zavarovanje 12.500 EUR

Skupaj 21.048.838 EUR

Pri tem je zaradi Petrolovega ravnanje Slovenija oškodovana za 3.795.692 EUR samo od plačila DDV-ja

Izgubljen dobiček – osnove za izračun so

  • pogodba, ki v osmem členu določa določitev obsega in dejansko ceno za IT (glej dokumente)

  • obvestilo o postopnem naročanju (glej dokumente)

A) Dobava opreme

120.000 kosov za 132,5 EUR = 15.900.000 EUR, od tega dobiček za toženo stranko 11.925.000,00 EUR

B) Obratovanje portala

120.000 uporabnikov * 3 leta * 8 EUR/uporabnika/leto = 2.880.000 EUR

Stroški so pokriti v razliki med 36 EUR/uporabnika/leto in 8 EUR/uporabnika na leto – skladno s cenikom v prilogi pogodbe

Stroški razvoja

20.680 ur dela za 100 EUR/uro (cena določena v prilogi pogodbe)

Skupaj: 2.068.000 EUR brez DDV = 2.522.960 EUR

Protipravno pridobljen know how

Skupaj 215.000 EUR + DDV = 262.300 EUR

Dodatna dela po pogodbi

154.000 EUR + DDV = 188.978 EUR

Zavarovanje

12.500 EUR

OSTALA POJASNILA:

  • CENZURIRANO
  • ves razvoj je bil plačan s strani lastnika Uporabne Energetike in podizvajalcev Uporabne Energetike – zaradi Petrolovih neplačil  še nihče ni dobil plačanega dela in ostalih stroškov za naročen, izveden in prevzet razvoj. Trenutna uprava Petrola pa je prav to dejstvo želela izkoristit in je zato vložila predlog za začetek stečaja Uporabne Energetike. Večja nesramnost sploh ni možna – najprej ne plačaš naročenega, nato pa nekoga obdolžiš, da nima denarja – da ni solventen.

CENZURO dela besedila je z izdajo začane odredbe zahtevalo sodišče v Kopru -več si lahko preberete tukaj.