razvoj

Petrolova uprava s kaznivimi dejanji in z neplačili naročenih del želi uničiti najbolj inovativen start-up leta 2011 Uporabno Energetiko, kljub temu da ob tem tvega celo propad Petrola.

Kaj je Uporabna energetika?
V podjetju Uporabna Energetika smo razvili sistem za spremljanje porabe energije (elektrika, plin, toplota, kurilno olje…) in vode. Sistem omogoča spremljanje porabe prilagojeno ciljni skupini.
Napisan je tudi priročnik ter pripravljen sistem izobraževanja za zaposlene ter svetovanja za vodilne. Prvi rezultati kažejo, da povprečen uporabnik sistema zmanjša porabo energije za 20%.

Kaj je bil povod za razvoj omenjene inovacije?

»Povprečne porabnike je najbolj motilo, da
si ne morejo predstavljati, koliko elektrike porabi ena žarnica, ne v evrih in ne v kilovatnih urah. Poleg tega nas je motilo, da se uvajanje digitalnih števcev tako vleče, tam, kjer pa so že uvedeni, pa je bila informacija namenjena samo distributerju – končni uporabnik/plačnik pa je lahko informacijo spremljal samo na števcu, pa še to le, če ta ni bil skrit v omari. Naš cilj je bil izvesti meritev, jo shraniti in interpretirati v realnem času, tako da bo imel končni uporabnik ne glede na izobrazbo oziroma profil nekaj od te informacije.«

 

 

Poslovni dogovor

Vodstvo Petrola se preprosto ni držalo dogovorov, kateri so tudi zabeleženi in potrjeni v zapisnikih. Osnovni dogovor med podjetji je bil, da Petrol angažira Uporabno energetiko za razvoj rešitve pametnega merjenja porabe električne energije v realnem času. Povdariti je potrebno, da dogovorjena rešitev zajema poslovni model, svetovanje, razvoj in obratovanje programske opreme in dobavo strojne opreme.

Zaplet

Petrol d.d. je plačal samo dobavljeno testno strojno opremo – nikoli pa ni plačal razvoj namenske programske opreme, obratovanja strežnika, blagovne znamke in naročenih dodatnih del. Prav tako Petrol ni nikoli nabavil 120.000 kosov strojne opreme, kot se je g. Berločnik pisno zavezal v napovedi o naročilu (na podlagi pogodbe – priloga). V marcu 2011 je bilo izvedeno prvo testno naročilo z obljubo, da ob delovanju sistema naredi tudi veliko naročilo v višini 10.000 kosov. Junija 2011 se prične trženje Monitela, septembra 2011 poide zaloga testnega naročila. Ugotovi se, da je prodaja uspešna, oktobra 2011 Uporabno energetiko 6. Slovenski Forum Inovacij razglasi za najbolj inovativni start-up v kategoriji storitev. V istem obdobju član uprave Rok Vodnik potoži, da nima denarja za novo naročila, obljubi pa, da bo pridobil/uredil EU sredstva za pokritje razvoja stroškov. Podatek, da Petrol nima sredstev za uspešen in perspektiven projekt, zbudi resen pomislek pri direktorici lastnika Uporabne energetike in sicer dvom o resnosti posla s strani Petrola. Direktorica švicarkega projekta se je za pomoč obrnila na Švicarsko veleposlaništvo v Ljubljani. V razvoj projekta Monitel, ki je namenjen izključno Petrolu je Uporabna Energetika (oz lastnik s partnerji) vložila več kot 2 miljonov €. Za informacijo, lastnik Uporabne Energetike brez zapletov razvija in obratuje podoben portal za spremljanje porabe energije v Švici.

Na podlagi Petrolovih obljub (dokaz so s strani Petrolovih deležnikov potrjeni zapisniki) je Uporabna energetika od marca 2011 razvijala sistem (poslovni model, blagovno znamko, programsko opremo in nabavni kanal) za spremljanje porabe energije. Po številnih obljubah in okoli 20.000 urah vloženega v razvoj je bilo septembra 2013 jasno, da Petrol ne bo zmožen plačati obljubljenega – zato sta se partnerja dogovorila za pogodbo o delitvi dobička na projektu (profit share agreement) – Petrol pa se je zavezal kupiti 120.000 kosov opreme, ki naj bi jo prodal končnim uporabnikom. Ko je Petrol, neposredno po podpisu pogodbe, ugotovil koliko bo Uporabna Energetika zaslužila na projektu pa je Rok Vodnik predlagal podpis nove pogodbe, kjer bi Uporabni Energetiki plačali licenčnino 360.000 EUR in 36.000 EUR na mesec za obratovanja strežnika in podporo za 120.000 uporabnikov. Ker Peter Faleskini ni pristal na predlog nagrade v višini 200.000 EUR za g.Roka Vodnika, je slednji naročil svojim sodelavcem, da se neresno pogajajo o dogovorjeni novi pogodbi, ni plačal dodatnih del po podpisani pogodbi, prekinil prodajo, ki jo je bil dolžan izvajati po obstoječi pogodbi in je naročil vdor na server (dokazno gradivo v kazenski ovadbi) – vse da bi se rešil pogodbe, kjer naj bi po njegovem mnenju Uporabna Energetika zaslužila preveč. Uporabna Energetika je proti sodelavcem Petrola vložila kazensko ovadbo in septembra 2014 odstopila od pogodbe, ter nato vložila odškodninsko tožbo. Akterji v Uporabni Energetiki so se odločili, da za kazniva dejanja proti glavnim akterjem Petrola vloži kazensko ovadbo (priloga). Za plačilo opravljenega razvoja in izgubljen dobiček pa poišče pravico na sodišču. Zaradi pritiskov s strani Petrola odstopi direktor Uporabne Energetike, zato po navodilu direktorice Švicarskega podjetja Peter Faleskini prevzame funkcijo direktorja.

Petrol je spor vzel zelo na lahko in arogantno, s komentarjem, da nekdo išče pozornost in denar za ‘malico’. V neskladju s pravico do obveščenosti spora v višini 21 mio EUR brez obresti ni niti omenil v letnem poročilu, poleg tega ni naredil potrebne rezervacije, kljub temu, da gre za znesek o katerem v skladu z internimi pravili ne more več odločati niti predsednik uprave, brez soglasja nadzornega sveta. Res je, da rezervacije zakonsko niso predpisane, je pa vsaka uprava zavezana, da poroča o vsakem potencialnem vplivu na spremembo končnega poročila ali vrednosti delnice. Zanimiv je tudi podatek, da je odvetnik Ulčar prejel že več kot 350.000€ samo za zadevo Uporabna energitika. Spomnimo, da se uprava odloči narediti rezervacijo na podlagi pravnega mnenja. Mar je to res tako brezpredmetna zadeva kot jo prikazuje odvetnik in uprava? Čemu potem tako visok znesek za odvetniške storitve?

Projekt je vodil član uprave Rok Vodnik. Rok Vodnik je bivši zaposleni g. Stojana Petriča, največjega lastnika Kolektorja iz Idrije. Zanimivi so tudi vsi posli povezani s Petričem, saj se že nekaj časa ugiba, ali je g. Vodnik “Petričev človek v Petrolu” z namenom, da krpa Petričeve slabe naložbe preko Petrola.
Rok Vodnik je s Petrolom prešel v protinapad in vložil ugovor na registracijo blagovne znamke Monitel, vložil je tudi predlog za začasno odredbo in predlog za začetek stečaja v Uporabni energetiki. Vse tri napade je Uporabna Energetika odbila, ter od sodišča dobila podlago za resen pravni case. Informacija je, da so razlog za takšno odločitev sodišča Petrolova pisna naročila in obljube, ki jih sedaj niti ne prizna niti jih ne želi plačati.

Po naših neuradnih podatkih nadzorni svet, kljub temu, da je seznanjen z nastalo situacijo od uprave še ni zahteval predstavitev ustreznih ukrepov (vsi člani NS so bili po priporočeni pošti obveščeni o zadevi).
Gre za tipičen primer slovenskih državnih podjetij, kjer je nadzor namenjen samemu sebi, ostali člani uprave niso sposobni nadzorovati dela drugega člana uprave, nadzorni svet pa praktično nima pojma kaj se v podjetju dogaja, ali celo podpira takšno prakso – največji posamezni lastnik država pa ne zazna nepoštenega ravnanja članov uprave, ko bi pa pravočasno lahko identificirala neposredno nevarnost za resen padec bonitetne ocene in celo potencialne ranljivosti največjega slovenskega podjetja (dokaz o obveščanju uprave SDH pod vodstov g. Pirca).

Spor se že dodobra pozna v bonitetnih ocenah (Bizi.si – TS Media) kjer že trdijo, da Petrol posluje slabo, in so tožbe zavedene v uradni objavi. Iz tega nedvoumno izhaja dejstvo, da so rezervacije nujne na dan 31.12.2014, vendar tega uprava do sedaj ni naredila. Obstaja tudi potencialna možnost,da ko Petrol izgubi na sodišču ali se pravočasno ne poravna, lahko pričakujemo realen scenarij, da naš t.i. paradni konj slovenskega gospodarstva konča v prisilni poravnavi ali celo stečaju. To so managerji, ki si v Združenju manager delijo nagrade kot čokolatine – seveda na račun uničevanja podjetij kot je Uporabna energetika.
Iz javno dostopnih podatkov izhaja, da Petrol iz sprotnih prilivov ne bo spsosoben poplačati skoraj 300 mio obveznic, ki bodo zapadle po letu 2016 – torej potreben bo reprogram, kar pomeni, da bo za poplačilo starih obveznosti potrebno izdati nove obveznice ali najeti nove kredite. Kaj to pomeni za poslovanje Petrola in vrednost delnica? Izdaja obveznic ali najem kreditov pa kaj kmalu lahko postane nemogoča, saj bi zaradi tožbe boniteta družbe uspela tako pasti, da nihče ne bi več želel kupiti obveznice ali dati kredita. Do sedaj so deloma reševali tovrstno problematiko s komercialnimi zapisi, katerih največkrat je kupec prav NLB (povezuje se interesni krog mladih managerjev Medja, Berloćnik, Vodnik, Pirc, Runjak, Kuntarič, Čufer,…). Komercialni zapisi so uporabno orodje, ko ma podjetje likvidnostne težave – kar v primeru Petrola to zagotovo ni težava. Gre za vsaj nelogično poslovno odločitev, če ne kaj drugega. Poglejte samo, kakšen je njihov cashflow! Kako se lahko ena uprava hvali z uspehom, da je podjetje po njihovi zaslugi kapitalsko utrezno? A to je rezultat? Ali je morda njihov interes načrtno zniževanje delnice za nadaljevanje tihega prevzema kontrolnega deleža v Petrol? Ta trenutek upravi Petrola ter njihovim pajdašem lahko prepreči prevzem le sklep vlade RS. Ostalo je praktično že dogovorjeno in v teku. Lastništvo je “zaklenjeno”, kljub majhnemu državnemu deležu, je zaradi razpršenosti lastništva po kriterijih OECDja Petrol še zmeraj državno podjetje.

Potrebno je povdariti, da je Petrol dolžan Uporabni Energetiki že več, kot je bila za lani izplačana dividenda. Kako bodo odgovorni v Petrolu lastnikom delnic razložili, da je njihova naložba danes vredna manj kot prikazujejo, predvsem pa da je v enem ali dveh korakih vredna nič? Bo spet kriva kriza? Prejšnja vlada? Visoki davki? Ali bo morda to odgovornost majhnega podjetja z vrhunsko rešitvijo, utečeno prakso v Švici ter priznanjem za najbolj inovativno rešitev v letu 2011?

V vseh razvitih ekonomijah bi lastnik menjal nadzorni svet in upravo, katera s svojim ravnanjem namerno ogrožata podjetje (padec bonitete je temu nesporen dokaz). Pri nas pa se čaka, da se podjetje potopi – kljub temu, da je trenutno s poravnavo še možno preprečiti večjo škodo. V kolikor se primer preseli na evropsko sodišče bo poleg odškodnine potrebno računati tudi na kazen do višine 10% letnega prometa), nato pa bomo kot v primerih SCT, Primorje, Merkur, itd. objokavali zamujeno in se vsevprek obtoževali, kdo je odgovoren za zatečeno stanje. Danes imamo v Sloveniji končno priložnost, da na podlagi preteklih izkušenj pravočasno odreagiramo, ter rešimo zatečeno stanje predvsem tako, da se spoštuje zakon in pravila danes, ne pa v volilni kampanji in leporečenju posameznih profesorjev EF, katerih danes vidimo njihovo kredibilnost.

Kratek povzetek – kronološko

 1. Petrol angažira Uporabno energetiko za razvoj rešitve pametnega merjenja v realnem času.
 2. V marcu 2011 naredi prvo testno naročilo z obljubo, da če bo ssitem deloval naredi veliko naročilo – beri 10.000 kosov.
 3. Junij 2011 zagon sistema in začetek prodaje
 4. September 2011 je razprodana zaloga iz testnega naročila
 5. Oktober 2011 Uporabno energetiko 6.Slovenski Forum Inovacij razglasi za najbolj inovativni start-up v kategoriji storitev
 6. Oktober 2011 Vodnik pove da nima denarja za plačilo, da pa bo zrihtal evropska sredstva za pokritje stroškov razvoja
 7. Namesto naročila 10.000 kosov se ponavljajo testna naročila od 50 do 200 kosov
 8. V marcu 2013 Skubin začne dogovarjat naročilo 10.000 kosov in naroči nov cenejši in sposobnejši izdelek – ki lahko poleg meritev tudi upravlja z napravami
 9. V septembru 2013 se podpiše pogodba in ponovno naredi testno naročilo 1000 kosov, ki naj bi mu sledilo naročilo 10.000 kosov
 10. V marcu 2014 Berločnik (zanj Živko) podpiše dokument da bo kupil 120.000 kosov
 11. CENZURIRANO – predlog UE predstavi Dragan Marjanović
 12.  juliju 2014 UE vloži kazensko ovadbo, kot odgovor na ravnanje Petrola
 13. V septembru 2014 Vodnik naroči Petru Ševaljeviću da vdre na server Uporabne Energetike, kar se prijavi policiji in vloži ovadba
 14. V septembru 2014 Uporabna Energetika prekine pogodbo
 15. V novembru 2014 Uporabna Energetika vloži odškodninsko tožbo v višini 21 mio EUR (document)
 16. Petrol ne napravi rezervacije niti ne da zaznamka o sporu v letno poročilo
 17. V marcu 2015 Petrol izda lažni račun Uporabni Energetiki
 18. 10.6.2015 je uprava SDH preko emaila obveščena o tožbi zoper Petrol d.d.
 19. V juniju 2015 se prekine izvajanje portal
 20. V juliju 2015 Uporabna Energetika pozove Petrol, da do razsodbe na sodišču plača vsaj sprotne stroške(obveščena uprave in vsi člani NS osebno) – Petrol odgovori z norčevanjem
 21. V avgustu 2015 Petrol vloži začasno odredbo za izvajanje portala – ne uspe
 22. V avgustu 2015 Petrol vloži predlog za stečaj Uporabne Energetike d.o.o.

CENZURO dela besedila je z izdajo začane odredbe zahtevalo sodišče v Kopru -več si lahko preberete tukaj.