ZIL – Zakon o industrijski lastnini

Da bi razumeli, zakaj je Petrol nedovoljeno uporabljal blagovno znamko je ključno poznavanje 47. člena zakona.

47. člen

(pravice iz znamke)

(1) Znamka daje imetniku izključno pravico do njene uporabe in druge izključne pravice po tem zakonu. Imetnik znamke je upravičen preprečiti tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, ki so obseženi z znamko;

b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, obseženih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko;

c) katerikoli znak, ki je enak ali podoben znamki za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, ki so obseženi z znamko, če ima znamka v Republiki Sloveniji ugled, in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala značaj ali ugled znamke.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka obsega med drugim prepoved:

a) opremljanja blaga ali njihove embalaže z znakom;

b) ponujanja blaga, označenega s tem znakom, njegovega dajanja na trg ali skladiščenja v te namene oziroma ponujanja ali oskrbovanja s storitvami pod tem znakom;

c) uvoza ali izvoza blaga pod tem znakom;

d) uporabe znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

KOMENTAR:

Petrol je kljub opozorilu uporabljal blagovno znamko MONITEL v oglaševanju – konkretno v promociji svojih spletnih strani na Googlu.

VIR:

https://www.uradni-list.si/1/content?id=73396