blagovna znamka

Časovnica dogodkov v zvezi z blagovno znamko MONITEL

ZAČETKI
3.3.2011 – se začne govoriti o blagovni znamki MONITEL kot del projekta MONITEL
10.5.2011- PETROL naroči prve MONITELE pri Uporabni energetiki d.o.o.

REGISTRACIJA
31.3.2014 – H12 poda prijavo blagovne znamke MONITEL
31.8.2014 – Petrol in Telekom vložita ugovor zoper registracijo blagovne znamke MONITEL
27.10.2015 – Urad za Intelektualno lastnino izda odločbo o zavrnitvi ugovora zoper registracijo znamke
13.11.2015 – izdana odločba o registraciji znamke MONITEL
15.11.2015 – H12 na spletni strani objavi cenik za uporabo blagovne znamke MONITEL

UPORABA IN UPORABNINA
3.12.2015- H12 pozove Petrol k urediti razmerji glede blagovne znamke
13.12.2015 – poteče rok za vložitev civilne tožbe Petrola proti H12 zaradi blagovne znamke MONITEL
15.12.2015- H12 zaradi neodziva na dopis z dne 3.12.2015 zahteva plačilo po ceniku
17.12.2015 – Odvetnik Matjaž Ulčar po pooblastilu Petrola napiše, da PETROL blagovne znamke MONITEL ne uporablja
21.12.2015- H12 piše pooblaščencu Petrola, da Petrol še vedno uporablja blagovno znamko MONITEL
1.1.2016 – H12 da v veljavo nov cenik za uporabo blagovne znamke MONITEL
11.3.2016 – uprava H12, na podlagi pravnega mnenja, izda sklep, da se neplačan dolg Petrola knjiži v bilanco na dan 31.12.2015, kot terjatev, ki jo bo potrebno iztožiti
1.4.2016 – H12 izda račun PETROLU za uporabo BZ MONITEL v letu 2016 (jan., feb., mar.)
8.4.2016 – PETROL zavrne račun z izgovorom, da blagovne znamke ne uporablja
12.4.2016 – H12 prosi NS PETROLA, da se izreče ali ima Vodnik soglasje za delovanje preko statutarnih pooblastil
17.5.2016 – H12 izda popravljen račun PETROLU; podaljša tudi plačilni rok na 31.5.2016
24.5.2016- PETROL ponovno zavrne račun in grozi s FURSOM
25.5.2016 H12 o ravnanju Roka Vodnika obvesti NS PETROLA
25.5.2016 H12 odgovori na dopis PETROLA z dne 24.5.2016 s pojasnili
2.6..2016 H12 prejme dopis Roka Vodnika, ki ga zanima, kje kršijo BZ MONITEL
8.6.2016 FURS izda sklep, da se pregleda vse okoli blagovne znamke MONITEL
10.6.2016 H12 pošlje PETROLU prvi opomin
10.6.2016 H12 obvesti predsednika vlade RS, finančnega ministra in FURS, da je bila inšpekcija sprožena na nedovoljen način in da je bil FURS zlorabljen
15.6.2016 H12 dostavi dokumentacijo na FURS
16.6.2016 NS PETROL obvesti H12 da ima Vodnik oz. uprava vsa pooblastila
17.6.2016 FURS obvesti H12, da je bila sprožena preiskava glede izrednega davčnega nadzora nad H12
30.6.2016 H12 na PETROL pošlje: 1. Dopis s pojasnili, 2. Sliko zaslona Google, kjer je razvidna kršitev, 3. Račun za obdobje april, maj, junij 2016, 4. Drugi opomin za prvi račun.
31.8.2016 H12 na PETROL pošlje: Račun za obdobje julij, avgust
14.10.2016 H12 vloži predlog za stečaj PETROLA
14.11.2016 Sodišče pošlje predlog za stečaj PETROLU kot insolventnemu dolžniku v izjasnitev