Zunanja dejstva, ki kažejo na skorajšni stečaj Petrola

Poleg očitnih dejstev, da je bil 14.10.2016 vložen predlog za stečaj Petrola pri sodišču v Ljubljani, se kažejo tudi drugi očitni znaki skorajšnega bankrota. Pa poglejmo:

 1. Stroški financiranja v letu 2016 so bili 4,1%, kar je skoraj dvakrat več od povprečnih stroškov financiranja slovenskih podjetji (2,44%) v istem obdobju. To kaže, da kreditorji (kreditodajalci, kupci obveznic in komercialnih zapisov) vidijo Petrol, kot izredno rizično podjetje.
 2. Kljub rasti prodaje so se poslovne obveznosti povečale za 13%. To kaže da so se plačilni roki podaljšali. Po domače – ni denarja za sprotno plačilo dobaviteljev.
 3.  SDH je delnice od NLB, kupil z velikanskim diskontom in sicer nekje med 220 in 230 EUR, kljub temu, da je cena na borzi okoli 330 EUR. Paket delnic se ponavadi prodaja s paketnim bonusom – torej nad tržno vrednostjo. Torej NLB verjame, da Petrol ni vreden tržne vrednosti, zato ga je raje prodala pod tržno ceno.
SHARE

KAKO SLOVENSKI PARADNI KONJI IZGUBLJAJO MILJONE: PRIMER PETROL

Prihaja trenutek resnice za trenutno upravo Petrola in sicer izplačilo dividende za leto 2016.

Ideja projekta MONITEL je, da se kupcu energentov, z uporabo informacijske tehnologije, pomaga zmanjšati porabo energije za 20%. Tehnologija kupca stane polovico prihranka, ki ga ustvari z zmanjšano porabo energije. Petrol tako zasluži na prodaji energije in rešitev informacijske tehnologije.

Primerjava zaslužkov na Petrolu:

=> Pred projektom MONITEL (kot tudi današnja situacija)

 • stranka plača 100 enot
 • Petrol proda 100 enot in v povprečju zasluži 2 enoti

=> Po uvedbi projekta MONITEL

 • stranka plača 90 enot
 • Petrol proda 80 enot energije na kateri zasluži 1,6 enote
 • Petrol proda 10 enot informacijske tehnologije na kateri zasluži 4 enote
 • Petrol skupaj zasluži 5,6 enot

Povzamemo

 • trenutno Petrol pri prodanih 100 enotah zasluži 2 enoti;
 • v primeru, da bi projekt MONITEL bil izveden, bi Petrol pri 90 prodanih enotah zaslužil 5,6 enot;
 • trenutno Petrol izplača cca 20 mio EUR dividend na leto;
 • tako pa bi Petrol ob izvedenem projektu MONITEL lahko za 2016 izplačal za 56 mio EUR dividend.

Ker uprava Petrola ni izvedla projekta MONITEL, bo predvidena dividenda za leto 2016 65% manjša, kot bi bila ob izvedenem projektu MONITEL.

Pojasnila

 • 20% zmanjšanje porabe energije bi Sloveniji omogočilo doseči okoljske zaveze Europa 2020, kar je sedaj praktično nemogoče – razen če se v primeru gospodarske krize gospodarska aktivnost bistveno zmanjša;
 • 2016 je 5 let po začetku projekta MONITEL v 2011, ko je bilo v projektu načrtovano, da bodo finančni učinki že vidni;
 • ker uprava Petrola ni izvedla projekta MONITEL, bodo delničarji (iz naslova manjših dividend) v naslednjih 10 letih oportunitetno oškodovani za približno 500 miljonov evrov.

Kako deluje poslovni model MONITEL si lahko pogledate v predavanju na Inženirski Zbornici Slovenije – https://izs.mitv.si/asset/EF3GemoYAfoBFokus

SHARE