Vrednost in cena

Največ nemira vnaša višina zneska, ki ga Petrol d.d. dolguje H12 d.d. Svoja nečedna početja “Petrolovci” skušajo zbanalizirati in jih prikazati kot absurdna, vedno znova pa pokažejo svoje omejitve v razumevanju tako samega posla, kot tudi pravnih okvirjev. Hvaležni smo moderni tehnologiji, ki nam omogoča, da se vsako stvar da prevereti dobesedno v vsakem trenutku in kjerkoli. Danes Vam predstavljamo razliko med VREDNOSTJO in CENO.

Petrol se brani, da uporaba blagovne znamke ni vredna toliko, kot je bila zaračunana.

Insolventni dolžnik se brani z vrednostjo, ker je vrednost subjektivna kategorija, ki je povsem relativna. Pojasnilo: ista stvar ali ista storitev je lahko različnim ljudjem in različnim podjetjem, v različnem času, na različnem kraju različno vredna.

Primer relativnosti vrednosti: Liter vode v Sloveniji, po tem ko ste ravno popili že tri litre, ne boste pripravljeni plačati niti 20 centov, ta isti liter vode pa boste v puščavi pripravljeni plačali miljon evrov ali več (tudi, če se boste morali zadolžiti), če ste že 10 dni v puščavi brez vode in bi brez nje umrli.

Predlagatelj pa se v predlogu stečaja zoper Petrol opira na ceno, ki je objektivna in absolutna. Cena je bila določena v javno objavljenem ceniku, na računu je nedvomno zapisano, da so storitve obračunane skladno s cenikom. Petrol je bil tudi pisno obveščen o uporabi blagovne znamke (pred obračunskim obdobjem računa), zato bi lahko pravočasno prenehal z njeno uporabo glede na to, da si je očitno (kljub vsem koristim, ki mu jih je prinesla) ne more privoščiti – in je tudi zaradi njene uporabe postal insolventen.

Primeri absolutnosti cene:

“Liter vode s ceno 20 centov ima ceno 20 centov, ne glede na to ali ga ne želite kupiti po predhodno popitih treh litrih vode v gostilni v Sloveniji, ali ga kupite pri potujočem trgovcu v puščavi kjer vam reši življenje po 10 dneh brez vode.”

Torej, tako kot mora vsak od nas, ko natanka na Petrolu, plačati ceno za gorivo, ki je javno objavljena (navadno na točilnem mestu), kljub temu, da nimamo nobene pogodbe s Petrolom, in da je cena v primerjavi z vrednostjo nafte na svetovnem trgu absurdna,  tako mora sedaj Petrol plačati ceno za uporabo blagovne znamke, na katero je bil predhodno pisno opozorjen in za katero obstaja javno objavljen cenik, kljub temu, da ni želel podpisati dogovora oz. pogodbe o uporabi le-te!

SHARE

Stečaj Petrola: vložena pritožba zoper sklep prvostopenjskega sodišča

Po tem, ko je sodnica Natalija Horvat Pasar pričakovano in v rekordnem času (3 delovne dni) razsodila o predlogu stečaja Petrola, je bila 20.1.2017 vložena pritožba zoper zavrženje predloga o stečaju. Spomnimo, ni nam dovolila izvesti dokaznega postopka, pa še mudilo se ji je zaključiti tako pomembno zadevo prej kot v eni uri. Vsa čast in slava! Seveda obstaja možnost, da zaradi izkušenj iz tujine ne razumemo slovenske pravosodne logike, vendar zakon ščiti ekonomsko šibkejšega… Mar sodnica verjame, da je Petrol ekonomsko šibkejši od H12 d.d.? Hja, sedaj smo pa tudi mi že malček zmedeni.

Ena od zanimivosti postopka je, da do vložitve pritožbe, zapisnik glavne obravnave še vedno ni objavljen – sodnica pa tudi ni pustila odnesti zapisnika iz glavne obravnave… Le kaj naj si majhen človek misli ob tem.

SHARE

Pomen lastnih delnic Petrola

Petrol ima kar 24.703 lastnih delnic (kar pomeni 1,18% kapitala), ki so vredne okoli 8 miljonov evrov.

Zgodovinsko ozadje:

Delnice je po naših informacijah kupil Marko Kryžanowski, kot del obrambe pred prevzemom Istrabenza, kar menimo, da je nesmisel – ne more se uprava braniti pred prevzemom, saj uprava dela za lastnika. Torej uprava se ne sme vtikati v lastništvo. Uprava je dolžna izvajati načrt lastnika ali lastnikov.

247.člen ZGD pravi:
“Družba sme pridobivati lastne delnice le:
– če je pridobitev nujna, da bi družba preprečila hudo, neposredno škodo;
– če naj se delnice ponudijo v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe.”

Komentar:
a) nevarnosti, ki bi jo bilo mogoče preprečiti z nakupom lastnih delnic, za družbo ni bilo nikoli – teoretično je bila v nekem trenutku nevarnost za določene lobije, da bi bili odstranjeni od korita;
b) delavcem lastne delnice niso bile nikoli ponujene v odkup.

V skladu s temi predpostavkami, lahko ugotovimo:

250.člen ZGD:
“Če je družba pridobila lastne delnice v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka 247. člena tega zakona, jih mora odsvojiti v enem letu po pridobitvi.”

Piše se že osmo leto odkar Marko Kryžanowski ni več v Petrolu (od 2009). Petrol pa ima lastne delnice še kar v lasti.

Zato sprašujemo, kdo od nadzornikov in uprave skrbi za zakonitost poslovanja v podjetju? 

Pojasnilo, zakaj so lastne delnice potrebne za prevzem:
Če ima podjetje 1,2 % lastnih delnice – se le te odštejejo od kapitala – torej je vsega kapitala 98,8 %.

Glede na to, da je za obvladovanje Petrola potrebno cca 25% Petrola – je na današnji dan pri današnji ceni za 6,8 miljonov evrov (4%) ceneje. Ja, pravilno ste prebrali, ta denar je Petrol že plačal ob nakupu lastnih delnic in ga prevzemniku ni potrebno. Ali še verjamete da prevzemnik ni povezan z upravo?

Pa še pojasnilo, zakaj bi bilo lastne delnice potrebno takoj prodati.
Pri trenutni zadolženosti Petrola 800 mio evrov, bi 8 miljonov evrov zmanjšalo zadolženost za 1%, zadolženost pri finančnih inštitucijah oz. obvezničarjih pa za 2%.

Še bolje bi bilo za delničarje, če bi Petrol prodal svoje lastne delnice, saj bi s tem lahko dividendo iz 20 miljonov povečal na 28 miljonov evrov, kar znaša za okoli 40% višjo dividendo, kot je bila izplačana.

Zato sprašujemo, kateri gospodar ne bi menjal nekaj kar lahko prišpara stroške ali (posledično) poveča donos z nečim kar leži na računu. Seveda uganili ste nekdo, ki mu ni mar za rezultat – dividendo za delničarje, ampak ima s podjetjem drugačne načrte. Prav tako je čudno, da državo ne zanima dodatnih 3 miljone evrov iz dividend. Common sense – zdrava pamet? Kdorkoli? Kjerkoli?

Raziskave profesorja Williama Lazonickega ugotavljajo, da korporacije zapravljajo denar za nakupe lastnih delnic, ne dajejo pa dovolj zaposlenim in davkoplačevalcem. Pod mantro maksimiranja vrednosti za delničarje se tako iz podjetij prečrpava denar k odstotku najbogatejših. (več si lahko preberete v Financah, ki so taisto zadevo pri Petrolu nekako spregledali – kot ponavadi).

Viri:

SHARE

Prevzem Petrola se ne dogaja!

V javnosti se govori, da je Petrol državen. Tudi OECD kriteriji pravijo, da je državen. In ravno tako drži, da bo država plačala praktično vse napake trenutne uprave, ampak lastništvo države je pa manj kot 30%. Ponovno, kdo ima tu koga za norca.

Pa poglejmo kako poteka del privatizacije, pri čemer so trenutni akterji ustvarili prepričanje, da Petrolova uprava nima nič s tem.

Poglejmo primer:

 • na 41 mestu v delničarski knjigi najdemo podjetje ORE d.o.o. s 3.000 delnicami, ki so vredne nekaj manj kot miljon evrov.

ORE d.o.o. je lastnik podjetja OLMA d.o.o. in da uganili ste OLMA d.o.o. dobavlja AdBlue Petrolu…

Direktorja obeh podjetji sta Dubokovič Davor in Gorjanc Uroš.

To, da z dobaviteljem povezana oseba sodeluje pri privatizaciji, ni nič nenavadnega. Težava nastane, ko preverimo po kakšnih cenah se kupuje AdBlue – managerji, ki delajo v skladu s poslanstvom podjetja in jim je cilj povečati kapitalski donos, se ne bi odločili, da bi dražje kupovali AdBlue od Olme (ali preko posrednika PROMOS d.o.o.), razen če ne obstaja še kakšen skriti interes. Sicer lahko zgolj ugibamo, vendar se izpis iz delniške knjige v primerjavi z odkupnimi cenami AdBlue-ja bere tako, kakor da ima lastnik ORE delnice PETROL-a z namenom, da bi na skupščini ščitil upravo Petrola, ki mu zagotavlja višje odkupne cene na račun nižjega dobička/dividende za druge delničarje.

IZPISI IZ SODNEGA REGISTRA

a) ORE srg_redni_izpis_ore

b) OLMA srg_redni_izpis_olma

 • No, pa predstavimo še malo večji primer, ki je zopet povsem “saj to ni res, pa je” – to je primer EUROPETROL oz. PETROL Hrvaška.

Zgodba, ki kar štrli ven iz delničarske knjige, je povsem nelogična, saj je nemogoče, da bi poštena uprava Petrola naredila kaj takega. Kako se bere trenutno razmerje moči v Petrolu:

“Bivši lastnik Europetrola, Jozo Kalem, hrvaškemu Uskoku zelo poznan podjetnik iz Hrvaške (ki ga organi pregona najverjetneje po “nedolžnem” preganjajo zaradi gospodarskega kriminala v več primerih) se gotovo ni dogovoril z nekdanjim članom uprave Petrola Janezom Živkom, da Petrol d.d. kupi Europetrol Hrvaška in ga preimenuje v Petrol Hrvaška. Kaj šele, da bi se Janez Živko zmenil za 20 miljonov višjo kupnino in s tem oškodoval Petrol d.d. – razliko pa dobil nakazano na sklad, ki ga upravlja (https://www.dnevnik.si/1042689746). Tudi ni mogoče, da bi ta sklad preko fiduciarnega računa Societe Generale – Splitske banke kupil 78.353 delnic Petrola in postal četrti največji lastnik Petrola (delež vreden nekaj preko 20 mio evrov). Kdaj se je račun pojavil, pa povsem naključno sovpada z Živkotovim odhodom in plačilom zadnjega dela kupnine, ki se je naključno zgodil po Živkotovem odhodu.”

Nemogoče je tudi, da bi se Tomaž Berločnik dobival z bankirji sumljivega slovesa in prosil za posojilo za prevzem deleža Darija Južne in deleža, ki se nahaja na fiduciarnem računu Češkoslovenke obchodnije banke AS. Pa spomnimo se, kateri slovenski finančni mahinator se hvali s povezavami v Švici in je blizu blizu fantom iz Petrola – Bogdan Pušnik.

To pomeni, da v istem trenutku, ko so fantje sposobni pretočiti preplačane miljone v delnice, imajo na skupščini, ki se je ponavadi udeleži okoli 50% predstavnikov delničarjev, že 27% oz. relativno večino, in so na ta način državo izključili iz procesa odločanja. In kaj pravi SDH?

To, da SDH dokupuje delež v PETROL-u kaže, da bi znalo biti nekaj na tem (http://siol.net/novice/gospodarstvo/drzava-gre-v-obrambo-petrola-427629), zakaj bi sicer nekdo vlagal v firmo, zoper katero je sprožen stečajni postopek.

Zaradi vseh zgoraj naštetih pravljic se vsem nadzornikom ni potrebno niti zganiti (saj se tudi drugače ne, da jim ne bomo dali preveč teže), ampak bodo samo počakali sklonjenih glav, nato pa bodo dejali, da je že prepozno za ukrepanje in da imajo zvezane roke, predvsem pa da morajo zaupati upravi, ki trdi, da ima vse “pokrito”.

Če smo Slovenci in lastniki delnic ovce, se bo zgodila še ena divja privatizacija z denarjem podjetja. Če pa je vsaj kanček morale in življenja še ohranjenega v nas, pa bi bil čas, da se tovrstnim kriminalnim združbam stopi na prste, še preden bodo pohlepneži podjetje uničili. Spomnite se pokopališča slovenskih paradnih konjev, ki so bili nedotakljivi vsaj tako kot Petrol, glasni in agresivni, trenutno pa zelo pasivni:

 • Merkur d.d.
 • SCT d.d.
 • Mura d.d.
 • Vegrad d.d.
 • Probanka d.d.
 • Smelt
 • Kraški zidar d.d.
 • Prevent d.d.

Viri:

SHARE

Forenziki ugotovili sklep o opustitvi stečaja Petrola ni pisala sodnica

Lastnik Uporabne Energetike in H12  je sklep o opustitivi stečaja zoper Petrol, skupaj s sklepom o opustitvi stečaja zoper Uporabno Energetiko d.o.o.(ki jo je ravno tako podpisala sodnica Natalija Horvat Pasar) in še nekaj dokumentov, ki jih je pripravila Odvetniška pisarna Ulčar in partnerji, poslal forenzikom.

Ugotovitve forenzikov:

 1. kljub temu, da je pod obema sklepoma (verjento isti) podpis iste sodnice, se stilsko sklepa zelo razlikujeta;
 2. ne ujema se niti število poglavij v sklepu, kar je nenavadno, da bi sodnica isti tip sklepa pisala na dva različna načina;
 3. rok v katerem je bil izdan sklep oz čas, ki je pretekel med glavno obravnavo in izdajo sklepa, je za sodnico Natalijo Horvat Pasar v primeru Petrol nenavadno kratek;
 4. podpisa se natančno ujemata – glede na neverjetno visoko stopnjo ujemanja gre verjetno za scan podpisa.
 5. sklep o opustitvi stečaja Petrola je stilsko praktično identičen vlogam odvetniške pisarne Ulčar.

Dokumenta, ki jih je podpisala ista sodnica

Presodite sami…

NAMIG: poglejte si tvorbo stavkov,  naslove poglavji in zakaj je v opustitvi stečaja Petrola eno poglavje več…

SHARE